Mezi stromy – Milíčovský les

lesní mateřský klub

LMK MEZI STROMY nabízí každodenní program pro děti v předškolním věku (3–6 let). Děti jsou vždy v péči dvou lektorů. Místo našeho zázemí se nachází v Milíčovském lese nedaleko Milíčovského rybníka cca 15 min. od stanice metra Háje a v Chuchelském háji v lesním zoo koutku.
Naším cílem je probouzet a prohlubovat v dětech povědomí o sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem, poznávat a chránit životní prostředí, jehož jsme nedílnou součástí, učit se spolu s dětmi vzájemné toleranci, ohleduplnosti a empatii. Les poskytuje dostatek možností jak pro volnou hru, tak pro činnost řízenou lektorem. Dbáme na přirozený, ale i cílený rozvoj všech klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro doplňující aktivity určené do interiéru, polední klid a extrémní nepřízeň počasí slouží vytápěný srub.
Lektoři využívají komunikačních dovedností, vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství. U dětí tak dochází k samostatnosti, zodpovědnosti a posilování zdravé sebedůvěry. Lektor pomáhá dětem řešit konflikty nenásilně, vyjadřováním jejich pocitů. Nepodporuje soutěživost, nehodnotí, ale poukazuje na to, že každý má své kvality, byť každý někde jinde.
Kromě každodenního pobytu v přírodě za každého počasí, klademe důraz na tvořivou práci. Práce s dětmi vychází z právě prožívaných ročních období a je přizpůsobena aktuálnímu počasí. Děti se prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků učí vzájemné spolupráci, rozvíjí své pozorovací schopnosti a poznávají své tělesné hranice. Rozvíjí se tak fantazie a kreativita, procvičí se jemná i hrubá motorika (hry s přírodninami, pohyb v členitém terénu). Dochází k přirozenému otužování, a vzhledem k pobytu na čerstvém vzduchu, i k celkovému pěstování dobré fyzické kondice.

 

Z důvodu péče o zdravý životní styl dětí, je vyžadována zdravá strava.

 

Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič-Milíčov. Celý les je součástí památky Milíčovský les a rybníky. V současné době představuje Milíčovský les zachovalý porost listnatého lesa s jen několika místy, kde byl vysázen smrk. Z dřevin převládá dub, lípa a habr. Les je domovem řady živočichů, ze savců zde žije lesní zvěř, také zde můžete spatřit ježka západního, rejska, veverku a norníka rudého. Místní rybníky jsou domovem vodních ptáků a významným útočištěm obojživelníků a plazů. Často je zde možné pozorovat ledňáčka lovícího malé rybyky.

LMK využívá, jako své zázemí, dřevěný srub, který se nachází nad Milíčovským rybníkem naproti dětskému hřišti. Takovéto zázemí představuje pro náš klub útočiště při velké nepřízni počasí, ale i pro každodenní odpočinek po obědě nebo činnosti, které vyžadují interiér. Srub je vytápěn kamny.  Voda určena k běžné hygieně je pravidelně dovážena. Na pozemku se nachází suché a kompostovací wc.

Blízko zázemí klubu jsou v ohradách k vidění pasoucí se koně, ale i prasata, slepice a další domácí zvířata. V nedalekém rybníku jsou pro děti velkou atrakcí divoké kachny, labutě a další vodní ptactvo. Přímo naproti srubu je dětské hřiště s dřevěnými herními prvky.

Náš lesní klub je dobře dostupný ze stanice metra Háje – cca 15 min. chůze sídlištěm do ulice K Milíčovu, dále pak lesem podél Milíčovského rybníka nahoru do lesa.

Ohodnoťte a přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *