SMART baby

jesle a mateřská školka

Soukromé jesle a školka SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD. V rodinném domě s vybavenou velkou zahradou se nachází třída jesliček a třída školky. 

 •  Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.
 • Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.
 • Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.
 • Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.
 • Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte – to je náš „pracovní“ postup.
 • Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.
 • Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.
 • Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte – důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.
 • Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.
 • Od září 2016 začínáme ve třídě školky zapojovat do běžného harmonogramu prvky dle metody NTC learning, více info zde

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE
7 – 9 h – děti se scházejí, individální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 h – svačinka, hygiena

9 – 10 h – řízená činnost – hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 h – hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 – 12 h – procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 – 12.30 h – hygiena, oběd

12.30 – 13 h – hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 – 15 h – spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 h – svačinka, hygiena

po 15.30 h – volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

Stravování

 • děti se stravují v jeslích/školce 3x denně při celodenní docházce – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nebo 2x denně při polodenní docházce – svačina, oběd nebo oběd, svačina
 • strava je zajišťována firmou LAKŠMANNA více info zde, v podobě týdenního jídelníčku, který rodičům posíláme emailem
 • individuální požadavky na stravu dítěte (bezlepková, vegetariánská, v BIO kvalitě, jiná dieta apod.) je možné zajistit, budou řešeny s rodiči individuální objednávkou jednoporcového balení
 • pitný režim je zajištěn (mléko, čaj ovocný lehce dochucený medem a citronem, voda čistá nebo s plátkem citronu, vodou ředěné 100% ovocné džusy) vždy s ohledem na konkrétní stravu, roční období, individuální potřeby dítěte a je dodržován a je k dispozici v libovolném množství
 • dětem je vždy k dispozici ovoce

Ohodnoťte a přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kuřimská 2
621 00 CZ
Zobrazit na mapě
pondělí - pátek 7:00 - 19:00